Om arenan

Arenans publikkapaciet kommer att vara 3000 personer fördelat på stå- och sittplatser.
Förutom ungdoms- och  elitseriebandy kan arenan användas för en mängd andra typer av arrangemang under såväl sommar- som vinterhalvåret.

Anläggningen byggs på befintlig ispist, även vissa andra befintliga delar behålls från nuvarande utomhusarena, exempelvis kylanläggning och pressläktare.

Stomme: Stålstomme
Väggar: Väggelement bestående av tunnplåt och isolering
Läktare: Stål och träkonstruktion
Publikkapacitet: ca 3000 fördelat på ståplatser, sittplatser, loger och restaurangplatser

Arenan planeras att byggas i etapper.

Vinnande Koncept

Hällåsen Arena som planeras att byggas i Söderhamn kan liknas vid de arenor som finns i Örebro, Vetlanda, Edsbyn och Trollhättan.  En bärande tanke är att arenan även används till andra arrangemang än bandy. Att öka antalet besökare i Söderhamn genom mässor, sport- och idrottsarrangemang gör hela staden till vinnare.

Läs mer »