Bolagets Målsättning

Uppförande av en inomhusanläggning för bandy  över befintlig is-pist på Hällåsen

Utgöra en framtida plattform och vara ett verktyg för utveckling och  marknadsföring av idrottsturism i Söderhamn genom konceptet ”Idrott Söderhamn”.

Utveckling och marknadsföring av idrottsturismen skall bygga på samverkan mellan näringslivet, Söderhamns Kommun och föreningslivet.

Köp Aktier 

Genom att bli delägare i Hällåsen Arena AB ger du möjlighet för hela Söderhamn att utvecklas.

Hämta prospekt, teckningslista eller gör en intresseanmälan så kontaktar vi er!

Prospekt
Teckningslista
Intresseanmälan