Finansiering

Finansiell översikt

Intäkter

Bolaget tecknar ett  långsiktigt samarbetsavtal med Söderhamns Kommun värt 4.0Mkr/år och utöver detta så kommer de förväntade intäkterna för Arenan att bestå av ett hyresavtal med Broberg Söderhamn Bandy på ca: 0.5Mkr/år, årliga intäkter från försäljning av arena namnet och övrig reklamförsäljning kring Arenan om ca: 1.5Mkr samt hyresintäkter från olika events motsvarande ca: 0.5Mkr/år.

Kostnader

Den årliga driftskostnaden enligt ovanstående resultaträkning baseras på nuvarande kostnadsläge som Söderhamns Kommun har för nuvarande utomhusbana. Bolaget bedömmer att driftskostnaden för den tänkta arenan ej kommer att överstiga nuvarande kostnadsläge.

Kostnader som minimeras mot nuvarande utomhusbana är ex snöröjning, ojämn energiförbrukning beroende av opåverkbara klimatpåverkningar, belastning på kylanläggning det dagligt underhållet av isen med anledning av att den hålls väderskyddad.

Kaptialkostnaderna baseras på avskrivningar och räntor avseende del av finansiering.

Investeringsplan (MSEK)    
Investering enligt offerter
Oförutsett
Summa

    
35,0
3,0  
38,0

Finansieringsplan (MSEK)

Kommunen - Inv.bidrag/lån
Banklån

Eget kapital
-Aktier
-Eget arbete
-Materialsponsring
Summa

 

12,0
15,0


3,0
4,0
4,0
38,0

Resultaträkning (MSEK)

Intäkter      
Arenareklam, hyror och events   Samarbetsavtal kommunen
Summa

Kostnader
Driftkostnader
Avskrivningar 20 år
Räntor på Bank- och Kommunlån
Oförutsett
Summa

Årets resultat
Kassaflöde

 


2,5
4,0
6,5


3,0
1,4
1,1
0,5
6,0

+0,5
1,9